Etažiranje (izrada tlocrta objekata)

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad tačno određenim dijelom zgrade, tj. nad stanom i njemu pripadajućim dijelovima. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u knjigu etažnih vlasnika.

Za upis u knjigu vlasnika se izrađuje geodetski tlocrt prostora.