Izrada geodetskih snimaka objekata

Geodetski snimak objekta je grafički prikaz objekta sa svim pripadajućim  detaljima na njemu.
Geodetski snimak objekta sadrži podatke o obliku, dimenzijama I položaju objekta na katastarskoj parceli u državnom koorinatnom sistemu.