Obnavljanje granica parcela

Obnavljanje (iskolčenje,obilježavanje) međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice parcele na osnovu katastarskih podataka.

Ovaj postupak je najvažniji prilikom prodaje ili kupovine zemljišta, jer su česti slučajevi gdje kupac prilikom kupovine kupuje zemljište određene površine, a nakon obilježavanja se ustanovi da je na terenu stanje sasvim drugačije.