Parcelacija (cjepanje, dioba parcela, izrada elaborata)

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Osnova za provođenje postupka je odgovarajući  urbanistički dokument (izvod iz regulacionog plana ili urbanističko tehnički uslovi) . Cjepanje parcela može se provesti i po zahtjevu stranke, a radi provođenja pravovaljanog notarskog ugovora.  Uglavnom se jedna katastarska parcela dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu.