Snimanje komunalnih uređaja

Snimanje komunalnih uređaja obuhvata snimanje:

[do action=“lista“]

  • vodovodne mreže
  • kanalizacione mreže
  • elektroenergetske mreže
  • toplovodne i vrelovodne mreža
  • telekomunikacione mreže
  • gasovodne mreže
  • naftovodne  mreže
  • sabirni rezervoari, drenažna mreža , kontrolna okna, pumpne stanice i izlivi, tuneli i podzemni objekti

[/do]