Uplana-isplana objekata

Uplana objekta je postupak kojim se objekt  evidentira (ucrtava)  u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Isplana objekta je postupak kojim se objekt briše iz katastarske i zemljišno-knjižne evidencije.

Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje …)

Za izradu geodetskog elaborata za uplanu-isplanu potrebni su slijedeći dokumenti:

[do action=“lista“]

  • kopija katastarskog plana
  • zemljišno-knjižni izvadak
  • posjedovni list
  • upotrebna dozvola

[/do]