Planiranje

Planiranje – prostorno i urbanističko planiranje

Planiranje je prema budućnosti usmjeren sistem djelovanja. Prostorno planiranje je interdisciplinarna naučna disciplina i administrativna vještina čiji je osnovni cilj da kroz organizaciju, uređenje i korišćenje prostora unaprijedi kvalitet življenja stanovnika određenog prostora. Često se upotrebljava i termin regionalno planiranje. Ono teži razvoju prostora na principima održivosti i organizaciji prostora prema određenom konceptu – ideji vodilji.

Urbanističko planiranje se bavi organizacijom, uređenjem i korišćenjem urbanih ili gradskih područja ,odnosno, fizičkim, ekonomskim, socijalnim i ekološkim razvojem ovih prostora. Neizostavni dio planerskog postupka, prilikom izrade svih nivoa planskih dokumenata, je planiranje saobraćaja i ostale komunalne infrastrukture iz oblasti hidrotehnike, elektroenergetike, telekomunikacija i termoenergetike. Brojni prostorni, urbanistički i regulacioni planovi, čiji su rukovodioci izrade ili učesnici u izradi zaposleni u firmi „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka, ukazuju na značajno iskustvo i dokazanu stručnost u izradi ove vrste planske dokumentacije.