Glavni projekat za izgradnju objekata i pratećih sadržaja na groblju u Kosovu Polju, Opština Višegrad