Projekat vanjskog uređenja za lokalitet Ambarine, kao dijela kulturno-istorijskog kompleksa Detlak, Derventa