Idejna rješenja

Projektovanje – projektovanje u visokogradnji, niskogradnji, hidrotehnici,
elektroenergetici, termoenergetici, telekomunikacijama i saobraćaju

Projektovanje je detaljno razrađen sistem djelovanja usmjeren ka budućnosti. Projektovanje je naučna disciplina i djelatnost koja se bavi problemom organizacije prostora i definisanjem svih elemenata njegovog oblikovanja i konstitucije. Tokom projektovanja izgrađuje se vizija određene prostorne predstave objekata visokogradnje, niskogradnje ili infrastukturnih vodova.

Projektom se rješavaju svi integralni faktori budućeg djela, a na bazi utvrđenog programa izgradnje. Ono predstavlja skup različitih operacija sa ciljem postizanja određenog funkcionalnog i oblikovnog rješenja definisanog objekta ili infrastrukturnog voda. Saobraćajno inženjerstvo se može definisati kao faza u inženjerstvu koja se bavi primjenom tehničkih i naučnih principa sa ciljem da se obezbijedi efikasno, ekološki prihvatljivo, ekonomski izvodljivo i bezbjedno kretanje ljudi i dobara na mreži ulica i puteva.

Različite vrste projekata u visokogradnji, niskogradnji, hidrotehnici, elektroenergetici, termoenergetici, telekomunikacijama i saobraćaju izrađenih od zaposlenih u „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka pokazatelj su njihove kompetentnosti i posvećenosti.