Revizije

 • Revizija tehničke dokumentacije Rafinerije Brod
 • Revizija Projekta rekonstrukcije zgrade Opštine po fazama, Opština Višegrad
 • Revizija Glavnog projekta „Južna obilaznica“ u Gacku 4.faza, Opština Gacko
 • Revizija tehničke dokumentacije: Glavni projekat za izgradnju poslovnog objekta (izgradnja auto-baze) u Kumsalama u Banjaluci
 • Revizija projektno-tehničke dokumentacije, Glavni projekat objekta-priključni dalekovod20/35Kv  od objekta MXE PC2do raskoLnice 35/2010 „Kopači“, u Opštinama Rudo, Novo Goražde i Rogatica
 • Tehnička kontrola Glavnog projekta trafostanice 400/110/35/10 kV „Stanari“ i nadzemnih vodova 400kV i 110kV
 • Revizija tehničke dokumentacije Izvedbeni projekat za izgradnju poslovno-stambenog objekta u ul. Slobodana Kusturića u Banjaluci
 • Revizija projekta rekonstrukcije i proširenja gradskog vodovodnog sistema Kotor Varoš: Projekat sanacije Bijelo Polje
 • Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije drumskog mosta na rijeci Jakotini u naselju Kotor, Bobas, Opština Kotor Varoš
 • Revizija projekta izgradnje priključnog 10(20) kV voda i ZTS 10(20)/0.4kV;400kVA „Izvor Plive“ – Opština Šipovo
 • Revizija glavnog projekta dizel stanice sa skladištem u „Bogutovom selu“ Ugljevik