Glavni projekat parternog uređenja za gradnju višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji „Centar 1“, Novo Goražde